Meni

Predstavitev investicijskih pridobitev projekta COME-IN! (VSTOPITE)
Spoštovani!

V petek, 15. junija 2018 ob 12.30 vas vljudno vabimo v Mediadom Phyrani (Kumarjeva ulica 3) na predstavitev investicijskih pridobitev projekta »COME-IN! (VSTOPITE!): Sodelovanje za večjo dostopnost muzejev osebam s posebnimi potrebami«, ki ga sofinancira Transnacionalni program Srednja Evropa 2014-2020.

Tiskovno konferenco bomo sklenili z vodenim ogledom investicijskih lokacij ob prisotnosti projektnih partnerjev iz Srednje Evrope.

Občina Piran je od Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE Piran v začetku letošnjega leta pridobila soglasje za postavitev premičnih in nepremičnih klančin za dostop do spomenikov kulturne dediščine v mestnem jedru ter nato pričela s postopki za pridobitev ustreznega izvajalca za potrebna dela na predvidenih lokacijah. Izbrani izvajalec GEOIT d.o.o iz Ankarana je poskrbel, da so dela potekala po planu in so sedaj v zaključni fazi.

Projekt COME-IN! se lahko pohvali s kar štirimi lokacijami v mestnem jedru Pirana, ki bodo od sedaj naprej prijaznejše in dostopnejše ne samo invalidnim osebam na vozičkih, temveč tudi vsem ostalim, ki težko hodijo oziroma pri hoji potrebujejo pripomočke.  Ker leži mesto Piran na polotoku in se je skozi stoletja urbanistično razvijal glede na svojo geografsko lego, izbrane lokacije omogočajo dostop do nekaj osrednjih mestnih kulturnih spomenikov. Prva klančina na parc. št. 1066, k.o. Piran je v neposredni bližini Tartinijeve hiše, kjer oviro predstavljajo tri stopnice v belem istrskem kamnu. Druga klančina na parc. št. 1066, k.o. Piran omogoča vstop v cerkev Sv. Petra, je premična in izdelana iz primernega kovinskega materiala, ki se ga lahko enostavno položi /odstrani glede na potrebo. Tretjo klančino, ki stoji na Bolniški ulici, parc. št. 890, k.o. Piran so izvedli v najmanjših možnih dimenzijah, saj poteka ob podpornem zidu ploščadi. Zaradi celotne postavitve je klančina izvedena v sivem peščenjaku, ki se nadaljuje od zgornje kamnite stopnice. Na zid so postavili »pasaman«, oblikovan iz kovine. Na zgornji stopnici, kjer se klančina prične, pa so postavili kamniti stebriček iz belega istrskega kamna z namenom označitve višinske razlike tleh. Pri klančini pred ploščadjo cerkve Sv. Jurija, parc. št. 610/1, k.o. Piran so odstranili obstoječo zidno strukturo v širini dostopne poti, zaključek obodnega zidu so izdelali iz starih kamnitih gradnikov iz sivega peščenjaka in ni videti razlike v zidavi obodnega zidu, zaključek na zgornji strani pa je enak obstoječemu zaključku.

Projekt COME-IN! izvaja Občina iz Transnacionalnega programa Srednja Evropa s stvarnim pristopom, ki ji narekuje, da z izvedbo projekta ostaja občanom čim več dolgoročnih učinkov in koristi. Celotna vrednost projekta za Občino je 77.200,00 EUR, kar vključuje tudi izvedbo drugih projektnih aktivnosti, ki promovirajo koncept dostopnosti in pravic do dostopnosti v širšem smislu. Poleg investicijskih dejavnosti namenja projekt poseben poudarek strokovnemu sodelovanju med partnerji iz področja dostopnosti v obdobju od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2019. Projekt spremlja štiri zvrsti dostopnosti: fizične, informacijsko-komunikacijske, socialne in ekonomske.