Meni

Mediadom Pyrhani gosti Regionalno srečanje Dnevov evropske kulturne dediščine
Mediadom Pyrhani bo 1. februarja ob 13 uri gostil Regionalno srečanje Dnevov evropske kulturne dediščine  v organizaciji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Obvezna prijava na brezplačni izobraževalni program je preko spletnega naslova:
http://zvkds.si/sl/dekd/regionalna-srecanja-dekd-tkd

Letošnja tema DEKD in TKD je Voda – od mita do arhitekture.

Program srečanja:
13.00 – pozdravni govori
13.10 – Nataša Gorenc, ZVKDS: Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD), Teden kulturne dediščine (TKD) in letošnja tema Voda – od mita do arhitekture
13.25 – Milena Antonić, ZVKDS, Območna enota Maribor: Ustvarjalna moč vode
13.40 – dr. Nadja Terčon, Pomorski muzej Sergej Mašera Piran: Piransko pristanišče: od gospodarjenja z morjem do mestne arhitekture
14.00 – Mateja Makovec, ZVKDS, Območna enota Piran: Nepremična kulturna dediščina na slovenski Obali kot rezultat gospodarskih potreb družbe
14.20 – mag. Robert Turk, Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran: Voda – od izvira do izliva in naprej
14.40 – Odmor
15.00 – Nives Matijašič, Vrtec La coccinella Piran: Rudarji in sečoveljski rudnik
15.15 – Nives Cek, Osnovna šola Komen: Dan Osnovne šole Komen, vpet v odprtje DEKD 2016
15.30 – Romana Kačič, Zavod ABAKKUM Piran: Kulturna krajina – mozaik prostorov, zvokov, barv in oblik
15.50 – čas za razpravo