Navigazione

Mediadom Stand-up večer – prima serata: Rok Krivičič in Marko Žerjal
Mediadom Stand-up večer – prima serata, si esibiranno: Rok Krivičič (Capodistria) e Marko Žerjal (Capodistria).

Rok Krivičič

Marko Žerjal

 

Giovedi 9. febbraio 2017, alle 20.00.

Ingresso libero, Gentilmente invitati!